1.3.2 הרישום הפונטי

כאמור , הבלשנות התאורטית עוסקת בחקר השפה כפי שהיא מדוברת ( ורק לעתים בחקר השפה כפי שהיא כתובה ) . לאור זאת יש צורך במערכת סימנים מדויקת לייצוג הצלילים הלשוניים , כפי שהם נשמעים . על כן , במחקר הבלשני אנו מציגים את הנתונים משפות שונות באמצעות כתב פונטי , המכונה הרישום הפונטי ( התעתיק הפונטי ) , אשר מבוסס על שיטת ה . ( International Phonetic Alphabet ) IPA מערכת סימנים זו מייצגת באופן מדויק את השפה המדוברת והיא אוניברסלית : היא מתאימה לכל השפות הטבעיות , ומאפשרת לייצג את כל הצלילים הלשוניים הקיימים באמצעות אותה מערכת סימנים , ובכך לאפשר גישה לנתונים גם בשפות שאינן מוכרות לחוקר השפה . בסעיף זה נציג את כללי הרישום הפונטי ואת הקונבנציות שבהן נשתמש בהצגת הנתונים ביחידות הבאות בקורס . בשיטת ה IPA מתקיים יחס חד חד ערכי בין צליל לשוני לסימן המייצג אותו , זאת בשונה מן הכתב ( האורתוגרפיה של השפה ) , שבו אות מסוימת יכולה לייצג יותר מצליל לשוני אחד . למשל , האות פ " א בעברית נשמעת p כמו בתחילת המילה ' פרח ' , או f כמו באמצע המילה ' קפה ' . צליל לשוני אחד יכול להיות מיוצג על ידי יותר מאות אחת . למ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה