1.3 הבסיס האמפירי ושיטות המחקר של הבלשנות התאורטית

ישנן מספר שיטות מחקר המאפיינות את עבודתו של הבלשן , הכוללת איסוף נתונים וניתוחם , ופיתוח תאוריות וניסוח מודל של הדקדוק המנטאלי , המשתקף מן הנתונים , באמצעות קונבנציות פורמליות . בסעיף זה נסקור בקצרה כמה ממאפייני עבודת המחקר של הבלשן התאורטי .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה