1.2.4 הדרישות מהתאוריה הבלשנית

מטרתה של כל תאוריה ( מדעית ) להסביר את העובדות . הדרישה הבסיסית מכל תאוריה מדעית , ובמקרה שלנו , מהתאוריה של הדקדוק , היא עמידה ב " תקפות תצפיתית " ( . ( observational adequacy נפרט ונדגים למה הכוונה . תקפות תצפיתית : על הדקדוק לייצר את כל המבעים הקיימים בשפה ורק אותם . הדרישה הזו מורכבת מדרישת השלמות – ייצור כל המבעים בשפה , ודרישת הנכונות – ייצור מבעי השפה בלבד . לדוגמה , נבחן את קבוצת הפעלים הנקראים רפלקסיביים ( חוזרים ) . אלה פעלים כגון ' התרחץ ' ו ' הסתבן ' , המציינים פעולה שאדם מבצע על עצמו . כחלק מתאוריית הדקדוק שלנו , אנו רוצים להגדיר את קבוצת הפעלים הרפלקסיביים ( החוזרים ) , כלומר לנסח כלל להגדרת קבוצת הפעלים המביעים פעולה שמבצע הפעולה עושה על עצמו , כגון ' התרחץ ' או ' הסתרק ' . כיוון שעושה רושם שפעלים רפלקסיביים בעברית מופיעים בבניין " התפעל " , אפשר להציע את הכלל ב ( : ( 22 ( 22 ) כלל להגדרת פעלים רפלקסיביים בעברית פעלים בבניין " התפעל " הם פעלים רפלקסיביים . עתה נבדוק האם הכלל שניסחנו ב ( 22 ) עומד בשתי הדרישות של התקפות התצפיתית , כלומר האם זה נכון שכל פועל בבניין " התפ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה