1.2.1 מאפייני "שפה טבעית"

בהינתן שאינסופיות מושגת באמצעות כללים , הרי שהיותה של שפה אנושית מערכת אינסופית תומכת בטענתו של חומסקי שכל שפה אנושית היא בעלת כללים . יתרה מזאת , כיוון ששעבוד קיים בכל שפות אנוש , הרי שסביר להניח שהכלל שעומד בבסיס השעבוד ( ראו הערה 7 ) הינו חלק מהמערכת הלשונית המולדת . תכונות מבניות זהות בין השפות אינסופיות המושגת באמצעות שעבוד , שבה הבחין חומסקי במחקריו הראשונים , היא תכונה המשותפת לכל השפות . עם התפתחות המחקר הבלשני נתגלו תכונות זהות נוספות . נראה בקצרה דוגמה אחת לכך ( דוגמאות נוספות יידונו בהמשך הקורס ) . ( 18 ) א . דן חושב שהוא יבוא . ב . הוא חושב שדן יבוא . ג . כשהוא יוצא לטיול דן נועל נעליים גבוהות . משפט ( 18 א ) הוא דו משמעי : ' הוא ' יכול להתייחס ל ' דן ' או לפרט אחר בעולם . במשפט ( 18 ב ) ' הוא ' לא יכול להתייחס ל ' דן ' , אלא רק לפרט אחר בעולם . המגבלה המודגמת ב ( 18 ב ) אינה נובעת מאיזשהו אילוץ לוגי / הגיוני – הרי אנו יכולים להבין מה הייתה משמעותו של המשפט אילו ' הוא ' היה מתייחס ל ' דן ' . זה גם לא אילוץ על סדר ההופעה של ' הוא ' ו ' דן ' במשפט , כפי שרואים במשפט ( 18 ג )...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה