1.1.3 המפנה החומסקיאני

אחת השאלות שהעסיקו ומעסיקות פילוסופים וחוקרי קוגניציה היא מהו המקור של הידע האנושי , וכיצד ידע זה נרכש . במאות ה 17 וה 18 הייתה נטושה מחלוקת בעניין זה . הזרם האמפיריציסטי , עמו נמנו פילוסופים אנגלים כמו דייויד יום ( , David Hume המאה ה 18 ) ולפניו ג ' ון לוק ( John , Locke המאה ה , ( 17 גרס שהאדם בא אל העולם כ " לוח חלק " ( , ( tabula rasa ללא שום ידע . הוא ניחן ביכולת להגיב על גירויים והתנסויות . אם כן , לפי הזרם האמפיריציסטי הידע האנושי מושג דרך ההתנסות החושית , דרך מה שאנו רואים , מריחים , טועמים וכו ' . מנגד , הזרם הרציונליסטי , שאחד מנציגיו הבולטים הוא הפילוסוף הצרפתי רנה דקארט ( , Rene Descartes המאה ה 17 ) גרס שהאדם ניחן בתבניות ידע מולדות , והידע האנושי הוא תוצאה של אינטראקציה בין ההתנסויות של האדם לתבניות המולדות שלו . אם כן , לפי הגישה הרציונליסטית , הידע מושג דרך תהליכים מוחיים חשיבתיים . להבחנה בין אמפיריציזם לרציונליזם יש השלכות חשובות במחקר מדעי בכלל ובחקר הידע הלשוני בפרט . כך למשל , בגישה הרציונליסטית החוקר מנסח היפותזה ( השערה מחקרית ) ביחס לתופעה מסוימת , ואז ניג...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה