1.1.2.2 מאפייני חקר השפה בבלשנות התאורטית

מאפייני חקר השפה במסגרת הבלשנות התאורטית שונים מן הבלשנות המסורתית במספר היבטים . 5 המשמעות שנעלמת היא זו של זוג הורים אחד , שכן בחברה שלנו נישואי אחים אינם מקובלים ועל כן אנו תופסים את החתן והכלה כאנשים נפרדים , כל אחד בעל זוג הורים משלו . שפה מדוברת מטרתה המרכזית של הבלשנות התאורטית היא לאפיין את הידע הלשוני המשותף לכל דוברי השפה . על כן הבלשנות התאורטית שמה דגש בחקר לשון הדיבור , שכן הדיבור הוא תופעה המשותפת לכל בני האדם ( להוציא מקרים פתולוגיים ) , שלא כמו הכתב : יש שפות ללא כתב , ויש דוברים שאינם יודעים קרוא וכתוב . בנוסף , הכתב הוא משני לדיבור , משום שהוא לא מהווה חלק מן הידע הלשוני הטבעי של בני אדם , אלא יש צורך ללמוד אותו בצורה מכוונת . גישה תיאורית ( descriptive ) שלא כמו הבלשנות המסורתית , הבלשנות התאורטית אינה פוסקנית , כלומר אין היא קובעת מה " נכון " ומה " לא נכון " , ואיך " צריך " לדבר . ניתן לומר שהיא תיאורית ( , ( descriptive כלומר שואפת לתאר את הידע הלשוני שהדוברים חולקים . מטרתה לאפיין את מערכת הכללים הלשונית ( המכונה גם " הדקדוק המנטאלי " ) המאפשרת לדוברים לדבר ולהבין...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה