נספח מס' 5: כתבי-העת באיטליה במאה - ה-18 חלוקה לפי ערים