אנגליה, סקוטלנד והמושבות

פעמים רבות ראינו כיצד אנגליה ומורשתה נתפסו כמודלים לחיקוי לבני איטליה . מה שהיה מסוגל לערער משהו מן הגאלומניה באיטליה היתה האנגלומניה , ההשפעה האנגלית . גראף קשר בין שתי ההשפעות בהגדירו את האנגלומניה כתופעת-המשך לגאלומניה " : הגאלומניה › יצרה › באנגלומניה › סוג › של › יריב › מתחרה ;› האנגלומניה › הפכה › למעין › תיקון › והשלמה › לגאלומניה" › . 1090 נטלי התנגד לתיזה זאת וטען , כי אין להגזים באהבה לאנגלומניה : " אהבתנו › לדברים › ולאישים › האנגליים › היתה › תמיד › בהגיון › ובמידה › סבירה" › . 1091 מעט › דברים › נעשים › באירופה › התרבותית › מזה › חמש-עשרה › שנים › שלא › בהתאם › למודלים › של › בריטניה › הגדולה › . הספרות › , ההיסטוריה › , הפוליטיקה › , הפילוסופיה › , הרומנים › ושאר › יצירות-הדמיון › , כולם › נטלו › את › האופי › האנגלי › ואת › התמיכה › של › אנגליה" › . 1092 נורבר ז'ונאר מצטרף לדעתו של גראף בדבר היותה של האנגלומניה ספח ורצף של הגאלומניה , והוא מסתמך על דבריו הנחרצים של סאבריו בטינלי , מגדולי האנגלומנים באיטליה : " נכון › הוא › כי › לאחרונה › האנגלית › הפכה › לאופנה › , ואנו ›...  אל הספר
אוריון הוצאה לאור