ההזמנות ל-E'cole de Milan

התהילה , אשר נפלה בחלקו של צ'זרה בקאריה בעקבות פרסום ' על הפשעים ועל העונשים' בצרפת החל מראשית , 1766 היתה מהירה ומוחצת מדי עבורו . הוא לא היה מורגל לקצב כה מהיר , והוא נתפס לא מוכן . הוא היה בסך-הכל צעיר פרובינציאלי , אשר רק לאחרונה סיים את סכסוכיו עם הוריו סביב נישואיו . ובכל-זאת , בגיל 28 הוא זכה לתהילת עולם כאחד ממחנה ה'פילוסופים , ' אשר צמאים לדבריהם אפילו במוסקבה הקפואה או בפנסילבניה הרחוקה . המרקיז הצעיר חש בכך והתוודה לפני האב מורלה , כי נשגב מבינתו , כיצד הוא הקטן נכלל מעתה במחנה אחד עם דידרו , ד'אלמבר , הלוטיוס , בופון , יום וד'הולבק . במכתבו -3מה בינואר , 1766 בו , כבר ראינו , תאר מורלה עד כמה ' על הפשעים' המתורגם מצליח בצרפת , הוא תאר כיצד נוצרה סקרנות בקרב ידידיו לגבי המחבר : " התבקשתי › להעביר › אליך › את › המחמאות › ואת › הביטוים › המודים › של › האדונים › דידרו › , הלוטיוס › ובופון › › ... נתתי › גם › עותק › מהתרגום › למר › רוסו › , אשר › עבר › בפריז › בדרכו › לאנגליה › ... › מר › יום › , המתגורר › בפריז › בשנים › האחרונות › , ביקשני › אף › הוא › לשלוח › אליך › את › איחו...  אל הספר
אוריון הוצאה לאור