'על הפשעים ועל הענושים' של בקאריה (1764)

נגרם כתוצאה מ'החטא הקדמון . ' אין כל קשר , כך טען , בין דת לפשעים . כל עבירה או פשע מבוצעים מסיביות שונות ואישיות , והעונש חייב להיות בהתאם לכך . האוטופיזם הבקאריאני נע בעקבות רוסו : " מה › הם › החוקים › שעלי › לכבד › , חוקים › המותירים › פרצות › נרחבות › ביני › ובין › העשיר ?› מי › יצר › את › החוקים › הללו ?› אנשים › עשירים › וחזקים › ... הבה › ננתץ › את › הקשרים › הפטליים › הללו › ... הבה › נתקוף › את › אי-הצדק › הזה › מראשיתו" . וכיצד מבצעים זאת ? כל אי-השויון ייעלם , כאשר לא יהיה בנמצא כל רכוש פרטי . אם לא יהיו עשירים , לא יהיו חוקים מיוחדים שיגנו עליהם . החוק והעונש יהיו זהים לכל . האם היה בקאריה ראשון הקומוניסטים באיטליה ? פקינאי , הכומר הונציאני , סבר כך . פרופ' ונטורי סובר , כי בקאריה נתכוון רק לשויון בפני החוק ולא לשויון כלכלי . הוא העדיף את התועלתנות של " מירב › האושר › בין › מירב › חברי › הקהילה" על פני האוטופיזם של מורלי , מאבלי , ראינאל או דשאן . " נציגיו" של הקומוניזם האיטלקי המוקדם , אשר קראו לביטול הקנין הפרטי קודם למהפכה הצרפתית ולפיליפו בואונרוטי היו רופינו מאסה ( 174...  אל הספר
אוריון הוצאה לאור