תוכן העניינים

פתחדבר 9 הקדמה 11 מבוא : לומברדיה עד שלום אקס-לה-שאפל 23 1706-1748 ) שנות שלוה ושגשוג 26 ( 1748-1790 ) הכלכלה , המסחר והכספים 33 הרפורמות 38 נאורות , תרבות וספרות 42 פרק : 1 שנות עיצוב והתחשלות ) עד 63 ) 1760 מוצא , מעמד וחינוך 63 פייטרו וארי ומלחמת שבע השנים 70 וארי בוינה ובמילנו 71 צ'זרה בקאריה בצעירותו 77 פרק : 2 'אקדמית האגרופים' 82 ) 1761-1764 ( הארגון והניהול של המפגשים 83 ' הגיגים על האושר' 87 ' על הפשעים ועל הענושים' של בקאריה 92 1764 ) הביקורות והמהדורות 103 פרק : 3 'בית-הקפה' 117 ) 1764-1766 ( ` Il Caffe - ההקמה והעריכה 118 המאמרים ומחבריהם 123 ההשפעה על הקוראים 142 הסגירה וההתפזרות 146 פרק : 4 המסע לפריז וללונדון 150 ) 1766-1767 ( ההזמנות 150 cole'E de ל-Milan בקאריה בפריז 153 החזרה למילנו והקרע עם וארי 158 אלסנדרו וארי בלונדון וברומא 161 פרק : 5 הפעילות העיתונאית והכלכלית שלאחר ' בית-הקפה' 168 ) 1767-1769 (  אל הספר
אוריון הוצאה לאור