"אגרופים" ו"קפה" במילנו

ד"ר שחף הגפני ד"ר שחף הגפני /" אגרופים" ו"קפה" במילנו Shahaf Hagafny "Pugni" e Il" "caffe a Milano The Lombard and the European Enlightenment , 1800-1760 עיצוב העטיפה : אריה אנג'ל עיצוב : רחל שמיר הפקה : אורלי לוי www . orion-books . co . il 03-5030822 5330 ת"ד חולון 58151 © כל הזכויות שמורות למחבר . אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , להפיץ או לאחסן ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה שהיא ) מכנית , אופטית , אלקטרונית או אחרת . ) שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מן ההוצאה .  אל הספר
אוריון הוצאה לאור