נספח ה׳: תקצירי קורות חיים של חברי הוועדה

ציפורה שכטמן ( יו״ר ) פרופסור מן המניין ( אמריטוס ) ועד לאחרונה ראש החוג לייעוץ והתפתחות האדם בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה . פרופ׳ שכטמן היא חברה במעמד Fellow באגודה הפסיכולוגית האמריקנית , ( APA ) באגודה האמריקנית לפסיכותרפיה קבוצתית ( AGPA ) ובאגודה להתנהגות תוקפנית . Society for Aggressive Behavior עד שנת 2012 שימשה עורך משנה של כתב העת Group Dynamics של ה APA והיא חברה בוועדות העורכים של כתבי העת החשובים העוסקים בקבוצות , בהם : The International Journal of Group Psychotherapy , Group Dynamics ו . Psychotherapy Research מחקריה מתמקדים בתוצאות ותהליכים בקבוצות ייעוץ וטיפול לילדים ולמבוגרים , בייעוץ קבוצתי ובפסיכותרפיה לילדים ולמתבגרים הסובלים מקשיים חברתיים , רגשיים והתנהגותיים , בגורמים לתוקפנות ואלימות של ילדים ובדרכי הטיפול בהן , וכן בתהליך הביבליותרפויטי ותוצאותיו . בעלת תואר שלישי בייעוץ למבוגרים מאמריקן יוניברסיטי בוושינגטון ( ארה״ב . 1984 , ( פרופ׳ שכטמן הייתה חברה בצוות המומחים של היזמה בנושא ׳התמודדות עם ילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות׳ . אסמעיל אבו סעד פרופסור במח...  אל הספר
יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך