נספח ד׳: פנייה לציבור להגיש תיאורים של תכניות התערבות בנושא קשרי מורים—הורים

( פורסם בדצמבר , ( 2013 במענה לפנייה של הנהלת משרד החינוך הקימה האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ועדה לנושא קשרי מורים-הורים בגיל העל יסודי , שתגבש המלצות למדיניות ב ַ תחום על סמך ידע מחקרי עדכני וניסיון מעשי בארץ ובעולם . הוועדה צפויה להגיש את המלצותיה בקיץ . 2015 הוועדה פונה אל ציבור אנשי החינוך ואל כלל ההורים ומבקשת ללמוד בעזרתם על האתגרים השונים שעמם מתמודדים מורים והורים , בניסיון לבסס קשרים שיועילו לתלמידים ולתהליך החינוכי בכלל . הוועדה מזמינה את ציבור ההורים ואת אנשי החינוך ( מורים , מנהלים ובעלי עניין אחרים ) להגיש לה תיאור של תכניות ופעולות שנעשו בבתי ספר על יסודיים בארץ במטרה לחזק את הקשר בין הצוות החינוכי להורים . באמצעות תיאורים אלה הוועדה מבקשת לקבל תמונה תמציתית ובהירה של ניסיונות שונים שנעשו בשדה . על תיאור ההתערבות להציע מידע על הממדים הבאים של העשייה בתחום : רקע : המצב בבית הספר או בכיתה שאיתו ביקשה הפעולה להתמודד – תיאור של אופי הקשר בין ההורים למורים טרם הפעלת התכנית o תיאור ההקשר : הסביבה הבית ספרית שבה התבצעה התכנית ( מאפייני בית הספר , המשפחות והתלמידים שאותם משרת ...  אל הספר
יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך