נספח ג׳: סדר יום העיון

34 קישורים לצילומים ולמצגות מיום העיון נגישים באתר היזמה בלשונית ׳חדשות ואירועים׳ .  אל הספר
יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך