איור ‭:3‬ תחומים של מעורבות הורים, על פי: ‭Grolnick & Slowiaczek 1994‬