איור ‭:2‬ צורות של מעורבות הורים, על פי: ‭Sui-Chu & Willms 1996‬