נספח א׳: תקצירי הסקירות המדעיות

תקציר : דרכי הקשר האפשריות בין הורים לבית הספר של ילדים והשפעתן על התלמיד המתבגר ד״ר יעל נאות עופרים קשרים מיטביים בין הורים לבית הספר נתפסים כמפתח לקידום תלמידים והישגיהם . סקירת הספרות הנוכחית בוחנת הנחה זו על ידי הצגת מחקר עדכני על מידת ההשפעה של קשרי הורים עם בית הספר על התלמיד המתבגר , ועומדת על דרכי ההתקשרות היעילות ביותר לקידומו . ממצאים : הספרות המחקרית הדנה בקשרי הורים-בית ספר עושה שימוש במגוון מושגים לתאר את : א . המעורבים בתהליך – לעתים מדובר בהורים , לעתים בכלל המשפחה , ללא הבחנה מבדלת . ב . סוג הקשר בין בית ספר להורים – המחקר מבחין בין ׳שותפות׳ ל׳מעורבות׳ : מעורבות היא קשר המאופיין באימוץ פרספקטיבת בית הספר על ידי ההורים . לפי גישה זו , ההורה נתפס כתומך בלמידת הילד ובמטרות בית הספר . שותפות היא קשר שבו הילד ורווחתו עומדים במרכז , ושיתוף פעולה של ההורים ובית הספר נועד לקדם מטרה זו . ג . סוג הפעולות המקדמות את הקשר – קיימת קשת עצומה של פעולות יזומות וספונטניות להידוק הקשר בין ההורים לבית הספר , בהן תכניות הממוקדות בלמידה , לצד הכשרות כלליות בתחום ההורות . המחקר בתחום שותפות ...  אל הספר
יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך