רשימת מקורות

אבגר , ע׳ , ברקוביץ , י׳ ושלו ויגיסר , י׳ . ( 2012 ) בונים אמון במערכת החינוך בישראל : תפיסות עולם של מורים ומנהלים , מכון ון ליר ומכון אבני ראשה , ירושלים . אבו סעד , א׳ . ( 2007 ) חינוך רב תרבותי והמיעוט הפלסטיני בישראל : סוגיית החינוך הערבי בדואי בנגב . בתוך : פ׳ פרי ( עורכת . ( חינוך בחברה מרובת תרבויות : פלורליזם ונקודות מפגש בין שסעים תרבותיים , חיפה : כרמל , עמ׳ . 125-142 אברהם , ש׳ , עוזרי , ג׳ , מלול , ר׳ . ( 2012 ) מעורבות מול התערבות הורים בבית הספר , מצגת לעובדי הוראה באתר האינטרנט של מנהל עובדי ההוראה , אוחזר מתוך : http : // cms . education . gov . il / NR / rdonlyres / 39 B 13979-A 462-4 E 66- . 847 12-C A 5948 B 25 F 9 / 151816 / meuravut . pdf אוחזר בתאריך . 28 . 5 . 2014 אדי רקח , א׳ , בירן , ה׳ ופרידמן גולדברג , ש׳ . ( 2011 ) חטיבות ביניים : מאפיינים ואתגרים , סקירה מוזמנת כחומר רקע לעבודת ועדת שפה ואוריינות , http : // education . . academy . ac . il אוסטרובסקי , ל׳ . ( 2014 ) קשיים רגשיים של תלמידים מחוננים . חיבור לשם קבלת תואר מ . א . אוניברסיטת חיפה . אופלטקה ,...  אל הספר
יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך