מעורבות הורים: ההיבט החברתי־תרבותי

כלכליים לבין מידת מעורבות ההורים Mistry , Vandewater , Huston & Maloyd , 2002 ;) . ( Hayes , 2011 ; Chin & Newman , 2002 בנוסף לכך ניתן להצביע על קשיים בתקשורת יעילה ושוטפת בין ההורים לבין בית הספר , קשיים הנובעים מהבדלי שפה וקושי בשליטת ההורים בשפה המדוברת בחברה . מכשול זה אופייני בעיקר לקבוצות מהגרים . הסברים אחרים מתמקדים בקיומו של פער תרבותי אפשרי בין התרבות הבית ספרית , המשקפת את התרבות הדומיננטית , לבין התרבות המאפיינת את הבית . המדיניות הנפוצה בבתי ספר במדינות המערב היא מדיניות של התרבות ההגמונית של הקבוצות הדומיננטיות והשליטות בחברה . כוח ההוראה מייצג את התפיסות החינוכיות של קבוצות אלו ויש ציפייה שהתלמידים וההורים יאמצו את הערכים המגולמים בהן וינהגו על פיהם . בהקשר זה , מרבית ההתייחסות למעורבות הורים מצד מערכת החינוך היא דרך הפריזמה של הנורמות והתפיסות של הקבוצה הדומיננטית . מערכת החינוך אינה תמיד פתוחה להורים שאינם מהקבוצה הדומיננטית . להנחת המוצא הזאת יש השלכות על היחסים בין ההורים לבית הספר . על פי תפיסתם של בורדייה ופאסרון וחוקרים נוספים שאימצו גישה זו כגון אנט לארו , ( Lar...  אל הספר
יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך