הקשר בין הורים למורים באמצעות טכנולוגיות תקשורת חדשות

תקשורת בין הורים ובין מורים משמעותה קשר ישיר ודו כיווני בין הצדדים המבוסס על מערכת של העברת מסרים ( מפגשים פנים אל פנים , שיחות טלפון וערוצי תקשורת חדשים נתמכי מחשב ומכשירים סלולריים . ( במסגרת תקשורת זו בית הספר מוסר להורים מידע על מדיניותו , דרכי הערכה הנהוגות בו , תכניות שונות והתקדמות חברתית וחינוכית של תלמידים . במקביל אמור בית הספר לקבל מידע מההורים על התלמיד , על צרכיו ומאפייניו הייחודיים ועל העדפות ההורים בנוגע לחינוך ילדם . מטרת הפרק שלפנינו היא לבחון את מקומם של ערוצי תקשורת חדשים במעורבות הורים במסגרת בית הספר . יש לציין שהמחקר על שימוש בערוצי תקשורת חדשים לצורך קיום הקשר בין בית הספר ובין ההורים נמצא בראשית דרכו וקיימים מעט מחקרים אמפיריים שבחנו את סוגי השימוש בערוצי תקשורת אלו ואת ההשלכות של השימוש בהם על הורים ומורים . לכן הזמינה הוועדה מחקר ב ַ נושא . המחקר נערך בישראל , נעזר בקבוצות מיקוד של מורים והורים של תלמידי בתי ספר על יסודיים ובחן את דפוסי השימוש ביישומים המבוססים על רשת האינטרנט ועל רשתות של טלפונים חכמים . המחקר היה איכותני , היישומים האלה היו נגישים וזמינים במ...  אל הספר
יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך