תמונת מצב — מעורבות הורים בחינוך בישראל: תפיסות ומדיניות

בפרק זה נתאר את הדרך שבה עוסקים הגופים המרכזיים המנחים , מכשירים , ומעסיקים את אנשי החינוך בארץ - במעורבות הורים בחינוך הבית ספרי בישראל . נתייחס אם כן בראש ובראשונה למשרד החינוך , על אגפיו השונים , וכן לרשתות החינוך הגדולות . חשוב לציין כי בפועל , מי שנפגש עם ההורים ועומד בקשר איתם הם המורים , המנהלים , היועצים והפסיכולוגים שנמצאים ״בשטח״ . סקירה כוללת של היחס לנושא אצלם היא מעבר לתחום עיסוקו של מסמך זה . בפרק שלושה חלקים : ב ָ ר ִ אשון תוצג התפיסה העקרונית של הגופים השונים כלפי מעורבות הורים בחינוך . תפיסה זו משקפת , על פי אנשי המשרד ( וכמסקנה מבחינה של מסמכים משנים עברו , ( שינוי בדרך החשיבה על הנושא בהשוואה לעבר . בחלק השני נבחן הנחיות מעשיות של גורמים שונים לאנשי חינוך ( פסיכולוגים , מנהלים , יועצים ומורים ) הפועלים תחתם , וכן נציג תכניות התערבות המופעלות על ידי גורמים שונים . בחלק זה ננתח תכניות והנחיות ונבחן אילו סוגים של מעורבות הורים הן מקדמות ובאילו כלים . לבסוף , בחלקו השלישי של הפרק , נביא מדבריהם של נציגי אגפים במשרד החינוך הממונים על תהליך ההכשרה , ההתמחות והפיתוח המקצועי...  אל הספר
יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך