איור ‭:1‬ המערכות הרלוונטיות על פי התאוריה האקולוגית