מבוא ורקע עיוני

כאמור לעיל אמון יכול להיות מופנה כלפי אדם מסוים , אבל גם כלפי ארגון , מדינה , חברה בע״מ , או כל גוף אחר . לצורך העניין די בכך שהגוף יהיה בעל יכולת לבצע פעולות וניתן יהיה לייחס לו מאפיינים כמו מהימנות , כנות וכדומה . מכיוון שכך , חלק מהעוסקים בתחום מבדילים בין רמות הכללה שונות של האמון : החל מאמון בין אישי של אדם פרטי באדם פרטי אחר , המשך באמון במוסד פרטי כלשהו ( למשל אמון בבית הספר הספציפי שבו לומד ילדי , ( וכלה באמון במוסדות במובן הרחב יותר ( אמון במערכת החינוך , אמון בממשלה ) . ( Hardin , 2002 ; Cerna , 2014 ) חוקרים אחרים חשים שהרמות השונות של האמון אינן מובחנות באופן משמעותי , אלא הן גרסה שונה של אותה תופעה . אמון מוסדי ( למשל ) הוא ״מקרה פרטי״ של אמון בין אישי שבו מושא האמון הוא מוסד כלשהו . ניתן גם לתת אמון באדם או גוף מסוים במסגרת הערכה של תכונותיו , או לחלופין במסגרת אמון ״מבני״ – אמון בתפקידו של האדם בתוך הגוף שאותו הוא מייצג . לדוגמה , ייתכן שאדם לא מכיר את המורה של בנו בכיתה א׳ , אולם הוא נותן בו אמון משום שיש לו אמון גבוה במערכת החינוך הציבורית במדינה . חשוב לציין שמאפיינים...  אל הספר
יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך