תוכן עניינים

תקציר : סיכום ממצאים , מסקנות והמלצות •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 מבוא ורקע עיוני •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 תמונת מצב — מעורבות הורים בחינוך בישראל : תפיסות ומדיניות ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 51 הקשר בין הורים למורים באמצעות טכנולוגיות תקשורת חדשות •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 67 מעורבות הורים : ההיבט החברתי תרבותי ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 87 קשרי משפחה ובית ספר : תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ותלמידים בסיכון •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 103 קשרי הורים—מערכת החינוך : היבטים משפטיים •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 119 רשימת מקורות ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••...  אל הספר
יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך