בין הורים למורים בחינוך העל-יסודי

תמונת-מצב והמלצות הוועדה לנושא בין בית הספר למשפחה : קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה עורכים : ציפורה שכטמן ועודד בושריאן בין הורים למורים בחינוך העל יסודי תמונת מצב והמלצות הוועדה לנושא בין בית הספר למשפחה : קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה עורכים : ציפורה שכטמן ועודד בושריאן תמוז תשע״ה , יולי 2015 היזמה למחקר יישומי בחינוך האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ירושלים , תשע״ה , 2015 היזמה למחקר יישומי בחינוך האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים עריכת לשון : עדה פלדור הפקה והגהות : רעות יששכר עיצוב גרפי : אסתי ביהם עיצוב כריכה : סטודיו שמעון שניידר  אל הספר
יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך