1. סתימתאה: הקדמה

מימרות רבות של רבי יוחנן מובאות בירושלמי בסגנון " אמר רבי יוחנן זו דברי רבי פלוני אבל דברי חכמים" וכו , ' ובבבלי : " זו דברי רבי פלוני אבל חכמים אומרים . " בחלק מן ההיקרויות שבבבלי מופיע הסגנון " זו דברי רבי פלוני סתימתאה , אבל חכמים אומרים . " המחקר דלהלן יעסוק במונח זה ( סתימתאה ) המופיע בעיקר בהקשר המתואר , וכן במקום אחד , גם הוא בבבלי , בהקשר סגנוני שונה . לפי הפרשנות המקובלת סתימתאה ( או : סתומתאה ) הוא כינוי לחכם המוזכר , והוא כונה כך בגלל היחס בינו לבין הלכות שנסתמו בתורת חז"ל ללא נקיבת שם אומרן . אפשטיין אף ביקש לזהות קבוצה של תנאים שמונח זה מופיע על יד שמם בבבלי כבעלי תפקיד מיוחד בעיצוב תורת התנאים . בשורות דלהלן נתחקה אחר שימוש מונח זה בבבלי ואחר צורתו הלשונית , שימושו התחבירי ושאלת יחסו לחכמים מסוימים .  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית