שער ד "סתימתאה": פענוח מונח סתום

תוכן העניינים . 1 סתימתאה : הקדמה . 2 " בני חכמים ' ( תנאים , ) ' סתומתאי" . 3 " סתימתאה" בפירושי רשי" . 4 " "סתימתאה בפירושי רבינו חננאל . 5 " סתימתאה" בתלמוד הבבלי . 6 ניתוח דקדוקי ותחבירי . 7 מסקנות . 8 נספח : ... " כסתוֹמה – (?) כסתמא דהכא / דתמן" בירושלמי  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית