14. ר' אלעזר הקפר ברבי

קפרא , " ויש ששתי פעולות אלה באות יחד : " וריש לקיש אמ' משמא דבר קפרא יחלוקו וכן תני בר קפרא הואיל והללו באין לירש והללו באין לירש יחלוקו" ( בבלי , בבא בתרא קנח . ( ע"ב הבבלי משתמש בשם הפורמלי לדבריו כתנא , וכן במקור 4 בפי תלמידו ר' יהושע בן לוי , ובשם " בר קפרא" לפעילותו כאמורא , ואף לברייתות ששנה כאמורא . הדבר מזכיר חלוקה כזאת באזכור האמורא רב , שהוא גם תנא , ובתור תנא הוא נקרא "ר' אבא . " שמא יסייע דבר זה להבנת אותה " סתירה ומחלוקת" בין דברי ר' אלעזר הקפר בריבי לבין בר קפרא שבחולין כז — ע"ב כח ע"א . רבות מן הברייתות ששנה בר קפרא היו הלכות כדעתו האישית , והיה נוהג לומר אותן אף בתור מימרה . אולם משנתו הייתה רחבת ידיים , ובוודאי היו בה גם הלכות כבמשנה הרשמית . כאן אנו מוצאים ששנה דרשה הדומה במקצת לדרשת הספרא , והיא מקיימת את שיטת המשנה שיש שחיטה לעופות מן התורה , והיא שחיטה של סימן אחד . אין דבר זה מונע אותו מלומר את דעת עצמו , השנויה בתורת התנאים במחלוקת לדעתו של רבי , שאין שחיטה לעופות מן התורה . פייטן בר קפרא היה " תנא ופייטן ; " " והיה פייטן ובעל מליצות וממשל משלים . " המילה " פייט...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית