13. בריבי אומר

לאחר שקבענו את שלושת המעמדות הרגילים שבהם בריבי מופיע — בכתיביו השונים — ברחבי הספרות התלמודית , ואף הוצאנו מן הכלל מונחים שאין לקשר אותם עם בריבי ואין לראות בהם סוג מסוגיו , באים אנו להיקרות מפורסמת יוצאת דופן : בריבי אומר ! שנינו במכות א , ו : אין העידין הזוממים נהרגין עד שייגמר הדין . שהרי הצדוקין אומ' עד שיהרג . שנ' " נפש תחת נפש . " אמרו להן חכמ , ' והלא כבר נאמר " ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו . " והרי אחיו קיים . ואם כן למה נאמ' " נפש תחת נפש . " יכול משעה שקיבלו עדותן יהרגו . תל' לומ' " נפש תחת נפש . " הא אינן נהרגין עד שיגמר הדין . על זאת גרסינן בבבלי לשם : תניא בר' אמ' לא הרגו נהרגין הרגו אינן נהרגין . אמ' לו אביו , בני , לאו קל . 548 וראה אורמן , הקפר , עמ' 10 הערה . 19 . 549 על פי הדפוסים . ראה לעיל אחרי הערה 456 במספר . 14 . 550 היימאן , תנאים ואמוראים , 'עמ . 296 . 551 " לאחר העיון נראה שכל מקום שנזכר תואר ברבי עם שם העצם ל"צ ברבי בלי ד"יו , מ"וכ ששמו כך ל"צ בריבי ד"ביו , ועיינתי בכל המקומות שנזכר עם שם העצם ומצאתים פ"ע רוב בלי ד"יו ובמקומות מועטין ד"ביו אשר גרסת ס"דק בל...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית