12. הכתיבים של המונח "ברבי" בספרות התלמודית

סקירת המקורות דלעיל העלתה שלל כתיבים , ושמא תחושה של ערבוביה של כתיבים . לאמתו של דבר , רבים מעדי הנוסח נאמנים לכתיב אחיד , או קרוב לאחיד , שנסתגל על ידי כל סופר וסופר . כמה חוקרים ניסו לאפיין את המקורות השונים לגבי כתיב הצירוף הנידון , לרוב כשהוא בא בין שני שמות . בריבי בעדי הנוסח של הבבלי שרדו כתיבים עתיקים במילה בריבי , בעיקר במעמדות המיוחדים ( שלא בין שני שמות , ( כשחלק מאלה כבר חלפו ולא נשתמרו במעמד שבין שני שמות . בין עדי נוסח אלה מצאנו את הכתיבים : ביר ) ב"ר , ' גם בין שני שמות ; בולט מאוד בכ"י מינכן (; 95 בר , ' בי , ר' ברבי , בר ריבי ( רק במעמד מיוחד . ( את הכתיב ביריבי לא מצאתי בבבלי כלל . בירבי העתיק שרד מעט בבבלי : ברכות יג ע"ב , כ"י פריז א"ל : 671 בר קפרא לר' שמעון בירבי . סוכה כו ע"א , כ"י אוקספורד heb . e . 51 ( קטלוג : ( 2677 והתיר לי ר' יוסי בירבי . . 534 ועיין רוזנטל , רב בן אחי , עמ' 307 בהערה למטה . . 535 עיין עפשטיין , מקדמוניות היהודים , עמ' פג . . 536 הנמן , הכתיב , עמ' 90 והערה ; 18 סוקולוף כבר אפיין את הסופרים של בראשית רבה כ"י וטיקן : 30 " הצורה ' ביר [ ... ] ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית