10. בירור "ברבי" בהקשריו בספרות התלמודית

בפרק זה נברר את השימוש בברבי בהקשריו שבספרות התלמודית , ונבדוק את נכונותו של ההסבר שמי שנקרא ברבי נקרא כן על סמך שאביו היה חכם מוכר , כלומר השתייך למעמד חכמי ישראל . הדיון יפורט לפי סדר אל"ף בי"ת של שמות החכמים . ר' אבין הלוי ברבי במגן אבות לרשב"ץ : " וכן בילמדנו , רבי אבין הלוי ברבי . " סגנון זה רווח במדרשים המאוחרים ( שמות רבה , במדבר רבה , פסיקתא רבתי , תנחומא , פתרון . 258 קליין , קורפוס , עמ' , 38 מספר ; 112 פריי , קורפוס , ב , עמ' , 142 מספר ; 943 קליין , ספר הישוב , עמ' 80 הערה . 8 . 259 לידזברסקי , מובא אצל קליין . . 260 על פי ע' לעף . . 261 פעם אחת בלבד ! ראה לעיל . . 262 קליין , ספר הישוב , עמ' 89 הערה . 9 . 263 הובא לעיל ליד הערה . 81 . 264 בתנחומא וארא , יג : א"ר " אבין הלוי ברבי ממכת הדם העשירו ישראל . " למקבילות ראה שנאן , שמו"ר , עמ' , 217—218 ובחלק מהם " ר' לוי ברבי" בלבד ( ראה שנאן , שם ; צונץ , הדרשות , עמ' 453 , 158 הערה . ( 33 לפי זאת יש לברר אם הדרשה " מנורה טהורה ירדה" ( במדבר רבה טו ; תנחומא בובר יא ; תנחומא ו ) בשם ר' לוי ב"ר ) ) היא דרשת ר' אבין הלוי בר . ' . 2...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית