9. חד ברבי אמר; חד רבי; חד רב; לעוירא ברבי

ביציו " ! ( תרומות ח , ז [ מו . [( ע"א כאן אמנם התלמוד הוא המדבר , אלא שהתלמוד מתבל את לשונו בסגנון אותו ברנש , ונוקט כדרך הסיפורים העממיים . קוהוט כתב בערך " בריבי : " " ובירו' סוף פ"ח דסוט' דכ [ ... ] "ג לית רבי בריבי , פי' אין גדול בן גדול דאפי' רבן בן רבן יצא לעבודת המלך עיי"ש ק"ע ופ . "מ" וכך נאמר בירושלמי שם : כת' והמלך אסא השמיע את כל יהודה אין נקי ( מלכים א טו , כב . ( מהו אין נקי ? ר' סימון ורבנין . ר' סימון אמ' אין נקי לביתו שעה אחת , ורבנין אמרין לית רבי בריבי ( סוטה ח , י [ כג . [( ע"א המפרשים העתיקו כנראה זה מזה . בכ"י וטיקן : 133 " לית רבי ברבי ; " בקטע גניזה : " לית רבי בירבי . " כבר מן הכתיב בכ"י ליידן ( בריבי ) אפשר להעלות ספק אם תיבת בריבי שמשמעה ' בן הרב' לפנינו , הנכתבת כרגיל שם בר . ' לפי הפירוש המקובל תיבת " לית" משונה כאן : היכן א י ן " רבי ? " ובגלל זאת כל הדיבור סתום . בוודאי פירושו ' לית רבי בי רבי , ' אין תלמיד בבי רב . ' אין אדם נקי לביתו , ואין תלמיד בבית המדרש . . 239 סגנון זה בסממניו העממיים משמש עד היום בפי הבריות המספרים " מעשה בעניין רב יהודי" וכו , ' ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית