יפו, פסיפס, עברית ויוונית (קלרמון-גנו, הערות, עמ' ‭(114‬