18. נספח ג הדיון בפפירוס ידין 18 (להערה 337)

וסרשטיין אפיין את הביטוי שבשורה 51 כלשון חוקים ולא כמנהג . לדעתנו , הבדל זה בין חוק למנהג חשוב להבנת יחס שתי הפסקאות . הוא הדין לדבריו שנאמרו בהתייחסות מפורטת לנאמר בשורה זו כמערכת משפטית ובמאמץ לקבוע מהות מערכת זו , ושם ( עמ' : ( 120 It is indeed possible to speak of a koine of private law arising from the amalgam of Greek and oriental institutes . It is this koine of private law that would be called ἑλληνικὸς νόμος in the east . Th us the reference to ἑλληνικὸς νόμος in our document is not a claim to , or a pretense of , Hellenism . It is , rather , the expression of a real situation characterized by the syncretistic nature of the society in which the contract was made and was to be performed . ההתייחסות היא למערכת משפטית , האמורה להיות התשתית המשפטית של הכתובה כולה . כבר ציין קצוף שהשימוש בפסקה זו כדי להסיק על פיה את המערכת המשפטית שכתובה זו מתייחסת אליה הביא את ידין להכללה מיותרת , באומרו עליה : "השטר [ ... ] נאמר בו במפורש , כי נכתב על פי 'החוק היווני . '" על פי ההבחנה שהצענו יש ל...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית