8. "גט מקושר" ו"שטר כפול"

השטרות הכפולים הכתובים בשפות שונות ידועים לנו מן התקופה העתיקה , ובמיוחד אלו הכתובים יוונית והכתובים ארמית . השטרות הכפולים הם צאצאים ישירים של הלוחות הכפולים של חוזים במסופוטמיה , וכידוע , שטר כפול מתואר בספר ירמיהו . יגאל ידין תיאר את השטר המקושר , הוא שטר כפול , כפי שמצאו במערות מדבר יהודה , כגון ב"ארכיון בבתא , " וזה לשונו : עשרים ושלוש מתוך שלשים וחמש התעודות שייכות לסוג הקרוי " שטר כפול" או בלשון התלמוד " גט מקושר . " השימוש בשטרות מקושרים הוא עתיק יומין והוא מוכר מתקופות שונות וארצות שונות בימי קדם [ ... ] השטר המקורי היה נכתב תחילה בראש הפאפירוס , ( scriptura interior ) ועל פי רוב בכתב קטן ורהוט במיוחד . לאחר מכן הניח הסופר רווח [ ... ] ושוב כתב “ In the ancient world , many texts carrying legal weight were written as double . 149 documents . Th e lower portion would be folded and sealed , while the upper portion would remain open and readable . Th is format allowed the text to be consulted , but protected against potential fraud by preserving an unaltered version of the docume...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית