2. מחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש בעניין "תורף" בירושלמי

מחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש בעניין תורף מופיעה בירושלמי גיטין כמה פעמים . " ר' יוחנן אמר : כתב תורפו בטופס — כשר ; ריש לקיש אמר : כתב תורפו בטופס — פסול . " דומה שעיקר מקומה של מחלוקת זו בירושלמי הוא בדיון על משנת " הכותב טופסי גיטין צריך שיניח מקום האיש ומקום האשה ומקום הזמן" ( ג , ב , ( כלומר , המשנה שממנה יצאה ההגדרה ה"בבלית" שלפיה תורף = שם האיש , שם האשה והזמן . והנה , מעיון באותה סוגיה ירושלמית מתברר לנו שתורף הוא דווקא דבר אחר ושונה מ"שם האיש , שם האשה והזמן . " גם מפרשי הירושלמי לא הצליחו לפרש את הסוגיה ההיא על סמך ההגדרה ה"בבלית" של תורף , ונאלצו למצוא הגדרה אחרת לצורך סוגיה זו . לשיטת פני משה וקרבן העדה גם יחד נתפרש שתורף בסוגיה זו הוא " הרי את מותרת לכל אדם" בלבד , שהוא " גופו של גט" לפי המשנה שבפרק ט ( משנה ג , ( וכבר ראינו שיטות ( כגון זו של הרמב"ם , שדבריו הובאו לעיל ליד הערה ( 9 הכוללות דיבור זה בהגדרת תורף לפי אותן דעות המחייבות סעיף זה בגט , וכאילו תורף משמע כל סעיף הכרחי בגט ( כל שהוא " עיקר . ( " לשם ביאור סוגיה ירושלמית זו פירקו המפרשים את " הרי את" מתוך החבילה הזאת ב...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית