1. הגדרת "תורף" וסוגיות הבבלי

אפשרי למונח תורף . בנוסח גט מצדה ( משוער לשנת 72 לסה , ( "נ הדומה בעיקר מבנהו גם לנוסחים המאוחרים יותר של הגט , מרוכזות כל הידיעות המשתנות בראש השטר . וכך כתוב שם : באחד למרחשון שנת שת במצדא שבק ומתרך מן רעתי יומא דנה אנה יהוסף בר נקסן מן ... יתב במצדא לכי אנתי מרים ברת יהונתן [ מן [ ... יתבא במצדא . תרגום : באחד למרחשון , שנת שש , במצדה , מעזיב ומגרש מרצוני , היום הזה , אני יהוסף בן נקסן מ ..., היושב במצדה , אותך , אשתי מרים בת יהונתן מ ... היושבת במצדה . במקום הזה , בראש השטר , מרוכזות כל הידיעות האישיות המשתנות . כל המופיע מכאן ואילך הוא נוסח קבוע העשוי להופיע בכל גט . תחילתו של חלק קבוע זה הוא : " די הואת אנתתי מן קדם דה" וכו . ' בתוספתא מסופר על סופר בשם בן קדרה שהיה מכין לעצמו טפסי שטרות מראש : " אמ' ר' יהודה : מעשה בבן קדרה שהיה כותב טופסי גיטין בערב , ובא מעשה לפני חכמים ופסלו את כולן . ר' ליעזר מכשיר בכולן חוץ מגיטי נשים , שנ : ' וכתב לה ( דב' כד , א ) — לשמה" ( תוספתא גיטין ב , י ; עמ' . ( 252 ייתכן שנוסח הטפסים בשטרי הגירושין של בן קדרה התחיל רק מן " די הואת אנתתי מן קדם דה"...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית