30. נספח ג "הכל" (להערה 97)

ראינו לעיל בכתבי קומראן ועוד , הכל במובן עולם = קוסמוס , וקודם שרווחה עולם בהוראה זו . בדידאכה ( המאה השנייה לסה"נ בערך ) 5 , 10 מצאנו בלשון תפילה : Σύ δέσ 9 οτα 9 αντοκράτορ εκτισας τα 9 άντα . תרגום : אתה אדון , מושל בכול , בורא הכול . בהרחבה הבאה במקור המבוסס על הנ ( Constitutiones Apostolorum 7 . 26 . 4 ) "ל הוחלף הצירוף εκτισας τα 9 άντα בצירוף . εκτισας τον κοσμον החלפה זו מקבילה להחלפת הכל בעולם , ובמיעוט , בקוסמוס , כפי שראינו לעיל . החוקרים ביקשו מקורות יהודיים לתפילות נוצריות אלו , ולפי שיטתם , אם נבוא להציע שחזור עברי מקורי לתפילה זו שלפנינו , יש מקום רחב לתמרון , ובין השאר : "] ברוך ] אתה ה' מלך העולם , קונה הכל . " כאמור , אין כאן אלא ניחוש והשערה . מכל מקום , אשר ל"קונה הכל" ומקומו בתפילה , יש לבדוק לאורו את דיון החוקרים במונח זה , ואף להוסיף היקרות אפשרית נוספת , כדלהלן : ברשימת שמות ביוונית מהמאה השלישית מופיע השם , Κονάχολ המתורגם שם : . 9 αντοκράτορ לדעת ווץ , השם הראשון הריהו " קונה הכל ! " אמנם חלק עליו יעקבסון , אולם דומה שאף דבריו טעונים עיון נוסף על פי הנ"ל . . 5...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית