26. "נקדש את שמך בעולם:" עולמה של קדושה

ב"קדושה" מנהג אשכנז : נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום . מצינו במקומות הרבה שכל הבריאה כולה נקראה עולם , אבל מקרה שבו עולם אינו אלא " העולם התחתון" — עולמם של בני אדם — לעומת " שמי מרום , " בחינת " השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם" ( תה' קטו , טז , ( יוצא מגדר הרגיל . וכבר הקשו וביקשו למצוא שימוש זה במילת עולם בספרות חז"ל , ולא העלו דבר ברור או ראיה של ממש . אולם לאמתו של דבר נמצא שימוש כזה בירושלמי , הקרוב לעניין תפילה של מטה המרוחקת פיזית מכיסא הכבוד : [ ... ] אבל הקב"ה נראה רחוק ואין קרוב ממנו , דאמ' לוי : מהארץ ועד לרקיע מהלך ה' מאות שנה , ומרקיע לרקיע מהלך ת"ק שנה , ועביו של רקיע ת"ק שנה , וכן לכל רקיע ורקיע . ואמ' ר' ברכיה ור' חלבו בשם ר' אבא סמוקה : אף טלפי החיות מהלך ה' מאות שנה וחמש עשרה , מיניין " ישרה . " ראה כמה הוא ג ב ו ה מ ע ו ל מ ו , ואדם נכנס לבית הכנסת ועומד אחורי העמוד ומתפלל בלחישה והקב"ה מאזין את תפילתו ( ברכות ט , א [ יג ע"א ; עמ' . [( 66 שמותם והעלם לרקיע . ובקש חנמאל להורידן ולא יכול , לפי ששינה הקב"ה שמותם . מה עשה ? השביע את שר העולם בשם והגביה א...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית