24. השימוש התיאולוגי החדש

בפירוט תכונות האל במקרא באמצעות עולם בולטת , כפי שראינו , ההדגשה של " מעולם ועד עולם . " קיום האל מוגדר בתוך מרחב הזמן המקסימלי , אבל לא מחוצה לו . קיומו ממלא את מרחב הזמן וקודם למרחב המקום שבבריאה : בטרם הרים ילדו ותחולל ארץ ותבל ומעולם ועד עולם אתה אל ( תה' צ , ב . ( עם הגברת השימוש בעולם כנרדף לסך כול הנברא , אנו מוצאים את תיאור נצחיותו . 443 ראה לווי , עולם , עמ' . 271 . 444 בנדפס : שאין" העולם אלא חמשים שנה . " . 445 הוספה במרגליות , ר"ויק , 'עמ עד—עב . החישוב שבאליהו רבה שם , מהדורת איש שלום , עולה לשנת 984 נ"לסה , וזה שבהוספה לויקרא רבה , לשנת 1005 לספירה . . 446 רעיון זה קיבל ביטוי קולע בדברי חז"ל : " א' ר' סימ : ' ' יהי ערב' אין כתיב כן , אל' ' ויהי ערב' — מיכאן שהיה סדר זמנים קודם לכאן" ( בראשית רבה ג , עמ' . ( 23 של הקב"ה מנוסח באמצעות עולם של לשון חז"ל במקום " בטרם הרים יולדו" המקראי וכיוצא בו , ובמיוחד בלשון התפילה : אתה הוא עד שלא נברא העולם ואתה הוא משנברא העולם . בשמות רבה אומרים משה ואהרן לפרעה : אלהינו , כחו וגבורתו מלא עולם . הוא היה עד שלא נברא העולם , והוא יהיה בסו...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית