23. כמה שנותיו של עולם?

המחברים הרומים ביקשו לקבוע את טווח השנים של חלות . saeculum aureum בין ההצעות : שלושים שנה , מאה ועשר שנים , אלף שנה . לוקרטיוס הביא את הדעה שלפיה ה saeculum הראשון של עיר נקבע במות האדם האחרון שנולד ביום היווסד העיר , וה saeculum השני במות צאצאו האחרון . והנה , מצאנו ניסיון של רבי לעמוד על השאלה כמה שנותיו של עולם : ר' או : ' בא וראה שאין " לעולם" אלא חמשים שנה : " ועבדו לעולם" ( שמ' כא , ו ) — עד שנת היובל ( מכילתא נזיקין , ב , עמ' . ( 254 ובמדרש המאוחר , אליהו רבה , חישבו כמה "עולמים" כבר עברו מזמן הבריאה : על כן עלמות אהבוך ( שה"ש א , ג ) — אמרו חכמים : חמשים שנה נקרא עולם ; וחנה לא עלתה וגו' וישב שם עד עולם ( שמ"א א , כב ) — חמשים שנה , ולהלן הוא אומר : ורצע אדניו את אזנו וגו' ( שמ' כא , ו ) — חמשים שנה . הלא שמענו : חמשים שנה שנאמרו בשמואל הנביא נקרא עולם , וחמשים שנה שנאמרו בעבד עברי נקרא עולם . נמצא , מיום שנברא העולם ועד עכשיו : תשעים וארבעה עולמים ומ' ד' שנים , לכך נאמר : על כן עלמות אהבוך ( פרשה ז , עמ' . ( 37 הן מצד העניין הן מצד הלשון ( עולם ( saeculum = דומים עיונים אלה...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית