18. "גדולי עולם"

בתוספתא , ראש השנה א , יח , עמ' , 311 שנינו : 1 וכן הוא אומ : ' ה' אשר עשה את משה ואת אהרן ( שמ"א יב , ו , ( ואומ : ' וישלח ה' את ירובעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל ( שם שם , יא . ( 2 ירובעל זה גדעון , בדן זה שמשון , יפתח כמשמעו . ואומ : ' משה ואהרן בכהניו ( תה' צט , ו ) וגו . ' 3 שקל 'הכת שלשה קלי עולם בין שלשה גדולי עולם ! ללמדך שבית דינו של ירובעל גדול לפני המקום כבית דינו של משה , ובית דינו של יפתח גדול לפני המקום כבית דינו של שמואל . 4 להודיעך שכל מי שנתמנה פרנס על הצבור , 'אפי קל שבקלים , שקול כאביר שבאבירים . 5 וכן הוא אומר : ובאת אל הכהנים הלוים ואל השופט ( דב' יז , ט ) וגו' — אין לך אלא שופט שבדורך , ואומ : ' אל תאמר מה היה ( קה' ז , י ) וגומ . ' בשמואל א יב , ו הוזכרו משה ואהרן , ובפסוק יא הוזכרו מנהיגים שהם , לדעת בעל המדרש , גדעון , שמשון , יפתח ושמואל . ואילו בתהלים צט , ו נאמר : " משה ואהרן בכהניו ושמואל בקראי שמו , " בלשונות גדולה " ) כוהניו , " " קוראי שמו . ( " לדעת בעל המדרש נשקלו אפוא בספר שמואל שלושה גדולים אלה כנגד גדעון , שמשון ויפתח . והנה , משה ואהרן ושמואל היו מ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית