14. "מרי עלמא"

אם נעזרנו בקיום שתי צורות הריבוי של עולם בלשון חכמים לשם הבנת הצירוף " רבון העולמים , " מה נעשה ב"מרא עלמא" / " מרא עלמיא ? " הלוא אין בארמית שתי צורות רבים למילה עלמא לשם הבחנה ! דומה שהאזכור הקדום ביותר של צירוף זה הוא בקטעים הארמיים מספר חנוך ששרדו בקומראן . שם נאמר : [ ר ... ] פאל ומיכ [ אל [ ... מרנא רבא [ הו ] א מ ר א ע ל מ א . במהדורת גרסיה מרטינז תורגם ( עם ההקשר : ( [ Ra ] phael and Micha [ el , Sariel and Gabriel went and said in front of the Lord of the World : You are ] our great Lord . [ you are ] the L ord of het dworl ; [ you are the King of kings of the world . In this theological universe , the particularistic covenantal theology of the Bible and Qumran yieled to the universalistic theology of the rabbis . What covenant was to biblical theology , the acceptance of divine sovereignty became for rabbinic theology . Th e focus on the sovereignty of God became so signi fi cant for . the rabbis that it became the distinguishing mark of their liturgy " . 261 מכל מקום , ראוי ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית