5. "מן העולם ועד העולם" במקרא ובדרשות חז"ל

לענייננו ראוי לעיין בכתובי מקרא הכוללים שימוש מיוחד זה של עולם הנמצא בין הפסוקים החותמים את קובצי ספר תהלים ובכתובים אחרים . כאן ניתן לפתוח בהדגמת מדרשי חז"ל שפקדו את המילה עולם שבמקרא בעצמה רבה וקישרוה לעולם אחר . אלה הם כתובי המקרא : ושכנתי אתכם במקום הזה בארץ אשר נתתי לאבותיכם למן עולם ועד עולם ( יר' ז , ז . ( לאמר , שובו נא איש מדרכו הרעה ומרע מעלליכם ושבו על האדמה אשר נתן ה' לכם ולאבותיכם למן עולם ועד עולם ( שם כה , ה . ( יד זה של השבעים , המיוצג באותה מהדורה שם , מוסר תרגום מורחב , המבקש לפרש עולם במובן ' תבל , ' על אף שאין זה הנוסח המקורי בשבעים שם , שבו לא נשתנה תרגומה של היקרות זו מן האחרות . שוב ביקש גרובר שם לתרגם בדניאל יב , ז " וישבע בחי העולם" the life / vital — . force of the world והשווה לתרגום . “ the Living-Ever One " : JPS . 42 השווה קה' יב , ה : "כי הלך האדם אל בית עולמו" — הכינוי מוסב על הנסמך . . 43 לפי התנאים שהגדרנו לעיל . . 44 וראה ייני , המילה , עמ' . 246—245 . 45 השווה בולמן : “ s’Qoheleth thought was enriched in part by contact with Hellenistic culture , as ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית