3. ההתפתחות מ'נצח' ל'תבל'

בעברית ובאחיותיה , והארמית בכלל , מושרש במילה זו המשמע ' נצח , ' ועולם מופיעה כנרדפת לצרף " מדור דור" והדומים לו . במאה הראשונה לסה"נ לערך החל להופיע בעברית ובארמית המשמע של ' תבל , ' ושתי ההוראות המשיכו להתקיים זו בצד זו ממש בשתי השפות , אולם דומה שבסופו של דבר גבר עולם של מקום על עולם . 9 במקצת , גם המילה האכדית משמשת לציון מרחב המקום . עיין היטב ייני , המילה , עמ' . 201—202 מתוך דבריו שם ליקטתי פרטי הגדרה : “ Ull ū wird immer zeitlich gebraucht , meist von der fernen Vergangenheit [ ... ] ‘ von alters her , seit jeher ’ [ ... ] ‘ seit ( wie in ) fernen Tagen ’ [ ... ] ‘ ein uralter K ö nig ’ [ ... ] aber auch von der fernen Zukun ft [ ... ] ‘ auf ewig ’ [ ... ] Ull ā nu geht ebenfalls auf die zeitliche , seltener auf die ra ü mliche Ferne [ ... ] . ‘ von Ewigkeit ’her " ההתחבטויות האטימולוגיות יצאו בכיוונים נוספים רבים ; ראה בין היתר מונטגומרי , אטימולוגיות , 'עמ . 267 . 10 אשר על כן ביקשו לברר את יחסה למילה נעלם . . 11 בלשונו של וורדסוורת . “ Th e world is too much with us " : ( Wi...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית