1. הצגת יעדנו בחקר המילה "עולם"

כידוע , המחקר הלקסקוגרפי אינו יכול להסתפק בצילום המילה במקומה . המילים חיות הנה , ורצוא ושוב במהירות הבזק . המילה עולם סיפקה קשת רחבה של משמעויות בכל תקופותיה של הלשון העברית ושימשה כלי יקר ליצירת מושגים רבים שהעשירו את השפה ואת הספרות בצורה מיוחדת . מלבד חידושה הגדול של ההוראה ' תבל' שבלשון חכמים , יש לה בכל אחד משלבי הלשון הוראות רבות , דקות ומגוונות , ואין אתה יוצא ידי מחקרה של היקרות מסוימת בהכרעה פשוטה בין ' נצח' ל'תבל , ' אלא הפוך בה והפך בה כדי להוציא תעלומותיה לאור . חוקרי לשון המקרא עסקו רבות במילה עולם כדי לעמוד על הקשת המגוונת של משמעויותיה האידיומטיות וסולם התפתחותן . יש להצביע במיוחד על מחקריו המצוינים של ייני ואף על מחקריהם של אורלי , של דלמן , של סאסה , של ינסן ושל אחרים . מחקרים אלה נכתבו לועזית , ומטבע הדברים לא הייתה לשון חז"ל עניינם . 1 על המונחים " משמעות , " " מובן , " " הוראה" ומושגיהם ראה צרפתי , סמנטיקה , עמ' , 6—12 והפרק הראשון בספרו בכלל . המרכזי , ואף על פי כן נתנו כותיבהם דעתם גם עליה ולו בנגיעה קלה בלבד . עד כמה שידוע לי , עוד לא נכתבו מחקרים מקיפים בעברית ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית