הקדמה

ארבעת המחקרים המוגשים בזה מתפרסמים כאן לראשונה , פרט לעמודים אחדים מתוך " תעלומות עולם , " שראו אור בצורה חופפת , אבל לא זהה , בשני מאמרים קצרים . המאחד ספר זה הוא שבכל ארבעת שעריו נערכים עיונים פילולוגיים במילים ובמונחים מן הספרות התלמודית , הנשענים על חקר הלשון ועל כלי המחקר של הספרות התלמודית לסוגיהם ( ביקורת הנוסח , ביקורת המקורות , ועוד . ( בדור האחרון נשתנו כמה תפיסות יסוד כלפי הספרות התלמודית , אך השינויים הללו טרם השפיעו די צורכם על תחומים גובלים , וחקר הלשון בכלל . כשם שבעבר הורגלנו להבחין בין לשון תנאים ללשון אמוראים , בין החטיבות התנאיות המובהקות לבין מובאות של דברי התנאים בתלמודים , כן קיימת היום מודעות שלמה להבדל היסודי בין שתי חטיבות בתר תנאיות בתוך התלמוד הבבלי : דברי סתם התלמוד הקובעים ברכה לעצמם , ועל ידם החומר האמוראי הקודם להם לרוב . סתם התלמוד מאופיין לא רק במערכת מושגים ובדרכי ביטוי ייחודיות , אלא לא אחת אף בשימושי לשון ובפרשנות מונחים משלו . שמנו לב לסוג מיוחד של לקסמות , הבאות בדרשות הכתוב ונעדרות מן השיח הטבעי , והן עשויות להיות "לשון דרשות" בלבד . עולם אחת הפרש...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית