מחקרי לשון ומינוח בספרות התלמודית מנח ׀ מנח רביע

מנח ׀ מנח רביע שמא יהודה פרידמן מחקרי לשון ומינוח בספרות התלמודית סדרת אסופות ומבואות בלשון , טז בהוצאת המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית עורך הסדרה : משה בר אשר מנח ׀ מנח רביע מחקרי לשון ומינוח בספרות התלמודית שמא יהודה פרידמן  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית