הערות לפרקי הפתיחה

( א ) הערות למבוא שריד בולט מתקופה זו הוא מניין בית סלווקוס , שנשתרש בקהילה היהודית והפך בסיס למניין השנים של יהודי בבל עד סוף תקופת הגאונים ( ובקהילות אחרות אף מעבר לזה . ( מניין זה , הידוע גם כ"מניין השטרות , " מונה את השנים לייסודה של ממלכת בית סלווקוס , אלא ששנת היסוד מוטלת בספק . אמנם שובו של סלווקוס הראשון ( ניקאטור ) לבבל לאחר קרב עזה ( סתיו 312 לפנה"ס ) ציין רשמית את ראשיתה של הממלכה החדשה , ואולם מספר עמים , ויתכן שביניהם גם היהודים , החלו למנות רק משנת . 311 על תולדות הממלכה הפרתית ראה : Cambridge Ancient History ix . ch . 14 , pp . 613-574 והספרות שצויינה שם , 'עמ 947 ואילך . לכך יש להוסיף : N . Debevoise . Political History of Parthia ; R . N . Frye , The -Heri ; tage of Persia . ch . 5 : The Adaptable Arsacides על היהודים בפרחיה ראה : G . Widengrcn . Juifs et Iraniens a l epoque des Parthes , Vetus -Testa mentum , supplement IV . Leiden 1957 ; J . Neusncr . A History of the . Jews in Babylonia . vol . 1 כמו כן אימצו לד , ם המלכים הארשקיים כינויים כ '' אפ פאנס" = ) "האל המת...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי